Gaming for alle er eit fullverdig fritidstilbod for alle som ønskjer å kun spele dataspel for moro skuld, eller som ønskjer å prøve seg på esport og lære meir om dette. Det er ingen aldersgrense på dette tilbodet og er opent for alle.

© Kopirett - Operation Archery E-Sports AS