Saman står vi sterkare

Fordelar for deg som ein del av franchisen

Vi hjelper deg i startfasen

 • Klubblokale
 • Avtaler med det offentlige og private
 • Sponsormidlar og støtte
 • Fibernett
 • Felles nettstad
 • Inventar og møblement
 • Maskinparken
 • Konsollar og Skjermar
 • Vi forsikrar alt utstyr

Vi hjelper deg i driftsfasen

 • Medlemsregister
 • Kontrakter og maler
 • Kontingent og betaling
 • Økonomi og avdelingsregnskap
 • IT support og installasjon av utstyr
 • Lovar og regler
 • Laglogoer og spilldrakter
 • Kurs og utdanning av trenarar og hjelparar
 • Pokaler og premier for arrangement og turneringar

Slik går det heile føre seg:

INITIATIVTAKARANE
 • Tek kontakt med OAE
 • Inngår en franchiseavtale
 • Stiller med en som kan være klubbansvarlig
OAE HJELPER KLUBBEN MED
 • Hjelper å finne eigna sponsorar til klubben og ordnar avtaler med desse
 • Hjelper å finne eigna lokale og sikrar avtale om bruk
 • Inventar og møblement
 • Klubblogo
 • Maskinpark og setter denne opp
 • Sett opp konsollar og skjermar
 • Fiber installasjon
 • Sett opp alt datautstyr
 • Lag-logoar og drakter
 • Legg klubben til på felles nettstad
 • Forsikrar utstyret
KLUBBANSVARLIG OG FRIVILLIGE
 • Tek over den daglige drifta av klubben
 • Sørgar for å følge franchisen sine retningslinjer
OAE HJELPER KLUBBEN MED
 • Medlemssystemet og betalingar for medlemsregistrering og betaling av kontingent
 • Lokale kontrakter for frivillige, Politiattest, Maler mm.
 • Økonomi
 • Lovar og reglar
 • Administrasjon, IT support og oppsett av nytt utstyr
 • Legg til rette for at trenarar i klubben får kurs, utdanning og fagleg påfyll
 • Klubbansvarlig og frivillige får utstyr og hjelpemiddel til arbeidet
 • Medlemsappen Gnist

Ingen kjenner lokalklubben slik som dei klubbansvarlige. Difor forpliktar OAE seg til sine eigne klubbar og dei som jobbar eller er frivillige der.

OAE skal være ein samarbeidspartnar og til støtte for klubben, Ikkje ein skummel sjef som kun kjem med retningslinjer.

Alle utfordringar som oppstår skal vi løyse saman.

© Kopirett - Operation Archery E-Sports AS