I Operation Archery E-sports er alle gamerar og esport utøvarar velkomne, om du likar å spele for å ha det kjekt, satsar på å verte ein elitespelar eller er vil spele på ditt lokale esport lag er du hjarteleg velkommen til alle våre klubbar.

Vi skal ha eit trygt og inkluderande klubbmiljø der vi skal ivareta alle på best mogleg måte.

Vi set strenge krav til klubbane. Der vi skal ha:

  • Fysisk trygge og lett tilgjengelige lokaler
  • Beskyttelse mot eksponering av innhold foreldre ikkje har samtykka til
  • Nulltoleranse for sjikanering, rasisme mobbing mm.
  • Nulltoleranse for narkotika og alkohol.
  • Politiattest på alle frivillige som er i kontakt med barn.

Ekstra tiltak i høve Covid-19 pandemien:

OAE sine klubbar skal til alle tider følge gjendande retningslinjer og restriksjonar. Ingen med symptom får delta i organisert aktivitet i klubbane eller opphalde seg der, dette for å hindre smittespreiing. Dette gjelder både medlemmar og ansatte/frivillige.

Dersom du vil lese meir om esport for proffe utøvarar, bredde-esport eller gaming for alle kan du klikke her:

© Kopirett - Operation Archery E-Sports AS