VI UTVIKLAR SPELARAR SOM: ET SUNN MAT SØVE NOK TRENAR GJER SKULEARBEIDET SPELAR MED GOD SAMVITTIGHEIT

I Operation Archery E-sports står vi bak slagordet:

Eat – Move – Sleep – Learn – Play

Vi fokuserar på heile mennesket når vi utviklar spelarar og bidreg til å fremme folkehelse og trygge omgjevnadar til våre utøvarar. våre spelarar er dei som:

  • Et sunn mat
  • Fokuserar på egen helse
  • søve nok
  • Gjer skulearbeidet

Våre utøvarar kan difor fokusere 100% på spelinga når det gjeld, utan å bekymre seg for at ein er sliten, droppar skule, Har dårleg helse og ikkje klarer å fokusere i spelet.

1
2
3
4
5
1

God sittestilling og godt utstyr er avgjerande for å unngå belastning på ryggen.

2

Ei god maskin gir god bildeflyt, som er heilt avgjerande under speling

3

En god skjerm sørger for å avlaste augene og gir best mogleg gjengivelse av spelet

4

Utstyr som er tilpassa spelaren kan være utslagsgivande for kampen.

5

  1. Eat
  2. Sleep
  3. Move
  4. Learn
  5. Play
  6. Repeat

© Kopirett - Operation Archery E-Sports AS